Bạn đang xem: Trang chủ Máy đánh giày
Máy đánh giày
Máy đánh giày S-1
may danh giay

Máy đánh giày tự động
KT: (L)280x(W)370x(H)210

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Máy đánh giày S-3
may danh giay

Máy đánh giày tự động
KT: (L)800x(W)530x(H)300

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Máy đánh giày S-5
may danh giay

Máy đánh giày tự động
KT: (L)800x(W)290x(H)300

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Máy đánh giày S-7
may danh giay

Máy đánh giày tự động
KT: (L)800x(W)530x(H)300

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Máy đánh giày S-9
may danh giay

Máy đánh giày tự động
KT: (L)1200x(W)550x(H)350

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Máy đánh giày S-2
may danh giay

Máy đánh giày tự động
KT: (L)800x(W)530x(H)300

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Máy đánh giày S-4
may danh giay

Máy đánh giày tự động
KT: (L)800x(W)530x(H)300

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Máy đánh giày S-6
may danh giay

Máy đánh giày tự động
KT: (L)530x(W)290x(H)790

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Máy đánh giày S-8
may danh giay

Máy đánh giày tự động
KT: (L)850x(W)530x(H)380

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 


Có thể bạn quan tâm: