Bạn đang xem: Trang chủ Thùng rác trong nhà

Thùng rác trong nhà:Thùng rác inox G-1
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ màu vàng, xung quanh ốp đá granite.
KT: (L)300x(W)300x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-3
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ vàng.
KT: (L)300x(W)300x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-5A
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ màu vàng, xung quanh ốp đá granite.
* KT1: (L)310x(W)310x(H)685
* KT2: (L)300x(W)300x(H)650
* KT3:(L)290x(W)290x(H)650

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-6
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ vàng có ốp đá granite.
KT: (L)315x(W)260x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-7B
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ màu vàng, xung quanh ốp đá granite.
KT: (L)310x(W)260x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-8B
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ vàng có ốp đá granite.
KT: (L)300x(W)300x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-9B
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ màu vàng, xung quanh ốp đá granite.
KT: (L)340x(W)270x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-11
thung rac

Thùng rác inox kiểu La Mã, có gạt tàn.
KT: (L)315x(W)315x(H)660

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-12
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ màu vàng, xung quanh ốp đá granite.
KT: (L)265x(W)265x(H)680

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-15
thung rac

Thùng rác hình quả trám có gạt tàn, chất liệu inox mạ vàng. Ốp đá granite.
KT:(L)290x(W)290x(H)660

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-2
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ vàng.
KT: (L)360x(W280)x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-4
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ màu vàng, xung quanh ốp đá granite.
KT: (L)300x(W)300x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-5B
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ vàng có ốp đá granite.
* KT1: (L)310x(W)310x(H)685
* KT2: (L)300x(W)300x(H)650
* KT3: (L)290x(W)290x(H)650

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-7A
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ màu vàng, xung quanh ốp đá granite.
KT: (L)310x(W)260x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-8A
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ vàng có ốp đá granite.
KT: (L)300x(W)300x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-9A
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ màu vàng, xung quanh ốp đá granite.
KT: (L)340x(W)270x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-10
thung rac

Thùng rác hình lục giác có gạt tàn, chất liệu inox mạ vàng. Ốp đá granite.
KT:(L)400x(W)400x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-13
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ màu vàng, xung quanh ốp đá granite.
KT: (L)300x(W)300x(H)685

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-14
thung rac

Thùng rác inox kiểu La Mã, có gạt tàn.
KT: (L)250x(W)250x(H)675

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác inox G-16
thung rac

Thùng rác có gạt tàn, chất liệu inox mạ màu vàng, xung quanh ốp trang trí.
KT: (L)320x(W)280x(H)650

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 


Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 4 trang.

Có thể bạn quan tâm: