Bạn đang xem: Trang chủ Bảng menu
Bảng menu, bảng thực đơn nhà hàng:


Bảng menu DX-9
bang menu

Bảng menu bằng gỗ thường dùng trong nhà hàng, khách sạn.
KT: (L)1310x(W)600x(H)1300

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Bảng menu DX-3
bang menu, bang thuc don

Bảng menu bằng gỗ thường dùng trong nhà hàng, khách sạn
KT: (L)1100x(W)850x(H)1060

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Bảng menu DX-4
bang menu, bang thuc don

Bảng menu bằng gỗ thường dùng trong nhà hàng, khách sạn.
KT: (L)1200x(W)900x(H)1060

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Bảng menu DX-6
bang menu, bang thuc don

Bảng menu bằng gỗ thường dùng trong nhà hàng, khách sạn
KT: (L)1050x(W)850x(H)1060

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Bảng menu DX-8
bang menu

Bảng menu bằng gỗ thường dùng trong nhà hàng, khách sạn.
KT: (L)1000x(W)850x(H)1060

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Bảng menu Z-45
bien chi dan

Bảng menu trong nhà hàng, khách sạn (có đèn chiếu)
KT: (L)560x(W)310x(H)1180

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Bảng menu DX-1
bang menu, bang thuc don

Bảng menu bằng gỗ.
KT: (L)1150x(W)770x(H)1060

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Bảng menu DX-2
bang menu, bang thuc don

Bảng menu bằng gỗ.
KT: (L)1150x(W)850x(H)1060

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Bảng menu DX-5
bang menu, bang thuc don

Bảng menu bằng gỗ thường dùng trong nhà hàng, khách sạn.
KT: (L)1000x(W)850x(H)1060

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Bảng menu DX-7
bang menu, bang thuc don

Bảng menu bằng gỗ thường dùng trong nhà hàng, khách sạn
KT: (L)1200x(W)900x(H)1060

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Bảng menu Z-44
bien chi dan

Bảng menu trong nhà hàng, khách sạn (có đèn chiếu)
KT: (L)520x(W)420x(H)1270

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 


Có thể bạn quan tâm: